Före renoveringen


Före renoveringen låg trappan ner till stora utrymmet och förpiken föröver, mitt ute på golvet. Vi klädde in den av säkerhetsskäl. Den var ständigt i vägen, och det är därför vi vill placera nedgången på sidan framöver.

Det var också trångt runt skorstensstocken samt köket, som var en genomfartsled till akterdäck. Därför bör köket ligga ur vägen, på babords sida.

Akterdäcket var inklätt med ett kapell, vilket vi vill ersätta med en fast beklädnad.

Slutligen vill vi göra det möjligt att gå direkt ut på fördäck från förarplatsen, för att slippa kliva upp och ner samt ta sig ut genom en trång dörr till matplatsen ute.