Under renovering


Vi upptäckte först att taket var otätt, vilket hade skadat inredningen i köket.

Exterior

Layout drawings